Website đang thử nghiệm

Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Mr: Triệu Hạo Nhiên
www.congtyduongbohaiphong.com.vn
37 phương tiện
Vé lượt: 12.000đ Vé lượt: 13.000đ Vé tháng Ưu tiên: 150.000đ Vé tháng: 200.000đ 250.000đ

Thông tin giới thiệu

Hiện đang vận hành 03 tuyến:
Tuyến số 1 bến xe Vĩnh Niệm - ga Dụ Nghĩa; 
Tuyến số 18B: bến xe Thượng Lý - bến phà Dương Áo 
Tuyến số 2: Bến Bính - Kiến An - Chợ Kênh (An Lão)

Đánh giá - Bình luận

Vote
0.0

nhận xét

0
0
0
0
0
Bình luận mới nhất